Sleduj menu a preklikaj sa našou minulosťou, tým čo plánujeme dnes, i do budúcna. Všetky akcie, ktoré tu nájdeš boli, sú a budú organizované naším OZ v spolupráci s ostatnými skupinami na Slovensku. Spájame mladých ľudí v meste, lokalite, i celoslovensky  a spoločne vytvárame a organizujeme akcie rôzneho typu, ktoré lákajú mladých ľudí svojou atraktivitou a hlavne možnosťami na sebarealizáciu. Podarilo sa nám zorganizovať už niekoľko skvelých akcií, ktoré mali dobré ohlasy, čo nás posúva stále ďalej a motivuje k ďalšie práci.

Táto kategória sa delí na dalšie podkategórie>

Budúce Akcie

Prebiehajúce Akcie

Uspešné Akcie

Nadväzujeme stále nové kontakty a spájame skupiny po celom Slovensku, nakoľko viac ľudí dokáže dosiahnuť vyššie ciele. Tým pádom dokážeme byť stále viac viditeľní a naša snaha prezentovať mladých ľudí a ich talent nezostane nepovšimnutá.