Všetkým Generálnym partnerom, Sponzorom a Mediálnym partnerom patrí veľké poďakovanie, za ich podporu pri organizovaní všetkých podujatí a rovnako za spoluúčasť pri realizovaní projektov rôzneho typu, ktoré sa nám úspešne podarilo zvládnuť.

Ešte raz vďaka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Generálni partneri

Hlavní sponzori

Mediálni partneri

 

Plagáty z akcií / Logá