V roku 2009 bolo založené občianske združenie ZooCrew s piatimi členmi, ktorý sa od útleho detstva venovali a propagovali extrémne športy a všetko, čo sa s nimi spájalo. Všetci vtedajší členovia a zakladatelia pochádzali z mestečka Levice na západe Slovenska. Naše mesto má dnes cez 35.000 obyvateľov a pribúda ľudí, ktorí sa nám adrenalínom putujúcim v žilách veľmi podobajú a ktorí nasledujú naše kroky, pomáhanú rozširovať túto scénu, ale aj celkovú subkultúru ulice ako sú hudba, grafitti, tanec a mnoho ďalších “odvetví”. Vďaka všetkým týmto javom sa naša ZooCrew za posledných 5 rokov rozšírila o približne 60 členov a to aj ľudí pôsobiacich v iných mestách, čo považujeme za veľký úspech a to, že v aktivitách ktoré vyvíjame chceme a musíme pokračovať.

ZooCrew sa venuje vytváraniu podmienok pre činnosť mladých ľudí, vytvárať aktivity, ktoré zaujmú mládež a budú ju smerovať k pohybu, športu ako takému, sebarealizácie a rozvíjaniu osobného talentu. OZ sa rovnako venuje aj podpore a rozširovaniu netradičných adrenalínových športov v Levickom regióne.

Zamerali sme sa na ľudí, nezáväzne od veku, ktorí sa venujú aktivitám, ktoré sú pre väčšinu obyvateľov netradičné, alebo ktoré u nás ostávajú viac menej nepochopené alebo dokonca odsudzované. Dávame možnosť každému, kto sa chce zapojiť a vie niečím prispieť do našej komunity a tým ju rozšíriš, viac zviditeľniť, obohatiť a hlavne uspokojiť svoje potreby prejavu a prezentovania svojho talentu. Chceme aby mladí ľudia nepremárnili svoj talent a aby mali možnosť, priestor a podporu z druhej strany. Človek je tvoj sociálny, ktorý sa potrebuje zaradiť do určitej skupiny a byť členom niečoho vyššieho. Potreba niekam patriť a byť niečoho súčasťou sú mnoho krát veľkou motiváciou.

  BMX FLATLAND

  BMX STREET

  DANCE CREWS

  FLAIR BARTENDING

  GRAFFITI

  INLINE AGGRESSIVE

  LONGBOARDING

  MTB BIKE

  MUSIC

  PARKOUR

  POWER KITE

  PRO SCOOTER

  SKATEBOARDING

  SNAKEBOARD

  SNOWBOARDING

  TATTOOS

  WINDSURFING