Flair je umelecká forma barmanského štýlu práce, je to fúzia efektívnosti so štýlom. Presná definícia neexistuje! Tento štýl existuje neoficiálne už najmenej 150 rokov. Americký bájny barman Jerry Thomas v polovici 18. storočia miešal nápoj zvaný Blue Blazer, pri jeho príprave prelieval horiacu Whisky z jedného hrnčeka z výšky do druhého tzv. Dlhým naliatím. Každý z barmanov ktorí niekedy nalievali z dvoch či viacej fliaš v jednej ruke naraz používal flair!

Flair barmanstvo je podávanie alkoholických ale aj nealkoholických nápojov s netradičnými, niekedy až akrobatickými prvkami a pohybmi. Technicky povedané, Flair je akt točenia, hádzania do vzduchu, žonglovania, balansovania a chytania fliaš, nápojov a ostatných barových pomôcok počas procesu výroby koktejlu.


Pracovný Flair alebo Working Flair je forma flairu, ktorého poslaním je zrýchlenie práce barmana: sú to jasné, rýchle pohyby pri práci napríklad s plnou fľašou nezpomalujúcu výrobu koktejlu. Je to práca barmana predovšetkým cestou elegancie, uľahčenia a zábavy, namiesto cesty ťažkostí a spomalenia pri výrobe.

Exhibition Flair je forma flairu, ktorá je prezentovaná predovšetkým pre zábavu na rôznych spoločenských akciách, v médiách a v neposlednej rade barmanských súťažiach. Show Flair vyžaduje špeciálnu prípravu a tréning. Je to súbor kombinácií rôznych pohybov do špeciálnych choreografických zostáv. Väčšinou nie je na túto formu flairu v bežných koktejl baroch čas a niekedy ani priestor. Používajú sa fľaše, ktoré sú naplnené iba 2 – 6 cl alkoholu. Pri tejto forme flairu sa vyskytujú vo vzduchu 2,3,4 niekedy aj viac fliaš alebo iné barmanské pomôcky ako napríklad šejker.

                                                                                                                                                                                                     zdroj Internet