Flatland je štýl jazdy na BMX, ktorý je predvádzaný na hladkých rovných povrchoch, s rámami špecifickými pre flatland, pegmi vpredu aj vzadu a s dutým predným predstavcom, ktorý umožňuje otáčať volant donekonečna bez toho, aby sa brzdové lanká zamotali. Špeciálne vyvynutým pre flatland bol tiež mechanizmus zadného náboja, zvaný "freecoaster", ktorý umožňuje zadnému kolesu ísť dozadu bez toho, aby sa pedále točili dozadu. Ostatné technické špecifiká zahŕňajú úzky volant, zadnú brzdu a twister pre zadnú brzdu, veľmi vysoký tlak v pneumatikách a veľmi malú rozetu.

Na súťaži je váš talent posudzovaný na základe vašej schopnosti udržiavať koordináciu a rovnováhu pri predvádzaní množstva náročných a elegantných pohybov. Väčšinou sa posudzuje:

-počet dotykov, napr. koľkokrát jazdec nedokončí trik a/alebo koľkokrát sa nohou dotkne zeme,

-počet trikov dokončených v danom čase,

-náročnosť trikov, čo môže byť veľmi subjektívne, pretože flatland sa v mnohom stal tak (ak nie aj viac) technickým ako krasokorčuľovanie a breakdance,

-originalita predvádzaných trikov, čo je opäť veľmi subjektívne,

-štýl a flow (plynulosť); čo znamená, ako 'hladko' a/alebo štýlovo jazdec predvádzal svoje triky počas jazdy.


Flatland je vnímaný ako jeden z najobtiažnejších športov, ktoré poznáme, je rozsiahlou, časovo náročnou disciplínou, kde sa jazdec učí najmä rovnováhe v pohybe systémom pokus-omyl. Niektoré triky sa dajú naučiť za pár hodín, pri iných to može trvať roky - to všetko závisí od toho, koľko času tomu jazdec venuje, tak ako pri každej inej disciplíne.

Niektorí flatlandisti by povedali o flatlande, že je to druh umenia a kládli by dôraz na originalitu, zatiaľ čo iní považujú za najdôležitejšie mať čo najťažšie triky a ďalší jazdia len pre zábavu. Neexistuje len jeden správny alebo nesprávny prístup, iba jazdci, ktorí jazdia na súťažiach musia uvažovať o konkurenčnej stránke veci, pretože je veľa jazdcov, ktorí radšej robia exhibície, točia videá, alebo jednoducho jazdia s kamarátmi a vychutnávajú si to takisto ako výhru na súťaži.

Jazdci zvyčajne párkrát zapedálujú, aby získali rýchlosť a predvádzajú rôzne "kúsky" často obsahujúce obtiažne a/alebo neprirodzené (doslova nemotorné) postoje na pegoch, namontovaných na oskách predného aj zadného kolesa. Pegy sú duté, väčšinou hliníkové tyčky, ktoré sú prišróbované na obe strany osky predného aj zadného kolesa. Keď flatland vznikol, väčšina jazdcov spravila iba jeden trik a potom skočila späť do pedálov, ale kombinovaním rôznych pozícii tela a bicykla do "sérií"  a   ich spájaním dokopy jazdci medzi sebou súperia ďalej, robiac viac trikov po sebe bez zastavenia po každom triku. Flatland je väčšinou kombináciou množstva rôznych druhov pohybov, často pospájaných dokopy do non-stop sérií, keď jazdec dá len 2 alebo 3 triky alebo až 10 alebo 12 trikov a postoj a smer sa menia, a potom konečne položí nohy späť na pedále. Je to niečo nie celkom správne prirovnávané ku krasokorčuľovaniu alebo breakdancu, ale naozaj je to niečo úplne jedinečné. Tieto prirovnania dávajú však akú-takú predstavu, čo môžete očakávať, že uvidíte.


Najznámejšie legendy flatlandu: Kevin Jones, Chase Gouin, Ross Smith, Bill Neumann, Pete Brandt, Jesse Puente, Chad Degroot, Andrew Faris, Trevor Meyer. Moderné legendy flatlandu, ktoré ovplyvnili ostatných jazdcov: Simon O'Brien, Martti Kuoppa, Mat Wilhelm, Phil Dolan, Lee Musselwhite, Jeff Desroche, Terry Adams, Tanaka Kotaro, Smay.

"Stall" pohyby boli medzi prvými vymyslenými flatlandovými trikmi. Vyžadujú dobrú konrolu bŕzd a množstvo rovnováhy. "Stall" pohyby zahŕňajú: trackstand, miami hopper a lawnmower,....

"Scuffing" znamená odšlapávanie pneumatiky za účelom udržania bicykla v pohybe. Scuffing triky vznikli krátko predtým, ako sa "rolling" triky objavili na scéne koncom 80-tych rokov. Scuffing bol priamym predchodcom rollingu, pretože rolling je prevádzaný bez použitia bŕzd, ktoré sa používali pri väčšine trikov v tých časoch.
"Rolling" triky väčšinou zahŕňajú rollovanie na iba jednom kolese a udržovanie rovnováhy bez použitia bŕzd, alebo položenie nohy na pneumatiku ako pri "scuffing" trikoch. Rolling triky boli veľkým krokom vpred v rozvoji flatlandu, pretože umožnili trikom lepšie prechody a koniec koncov spravili flatland v celku príťažlivejším pre obecenstvo.
"Spinning" môže byť kombináciou scuffingu, rollingu alebo len pohybovaním bicykla, aby sa točil v kruhu, tak, že sa dostane do bodu, kedy sa točí na jednom mieste.
"G-turning" je prechod z rolovania v jednom smere do rolovania v opačnom smere (180°). Dá sa využiť pri množstve trikov. Je to taktiež samostatný old school trick - g-turn.
"Turbining" je ako "g-turning" ibaže skončíte v rollingu v tom smere, v ktorom ste začali. Napr. spredu dozadu a späť dopredu. Turbiningovať trik môžete aj viackrát za sebou, čo je veľmi pôsobivé a "spôsobujúce nevoľnosť".
"Kickflipping" je skateboardingový výraz, ale ako ide vývoj dopredu a schopnosti flatlandistov sa vyvíjajú, boli schopní zakomponovať tento trik do ich flatlandového jazdenia. Kickflip je v podstate uvedenie predného kolesa do rotácie o 180°-vej alebo 360°-vej otočky len tak, že jednu nohu dáte dolu z jedného pegu a druhou na druhý peg zatlačíte, zatiaľ čo spravíte mierny výskok. Samozrejme musíte nohami dopadnúť späť na pegy. Kickflipping je jedným z najpopulárnejších trikov moderného flatlandu spolu s turbínovanými trikmi.

                                                                                                                                                 zdroj Internet