Sleduj menu a preklikaj sa našou minulosťou, tým čo plánujeme dnes, i do budúcna. Všetky projekty, ktoré tu nájdeš boli, sú a budú organizované naším OZ v spolupráci s ostatnými skupinami na Slovensku. Spájame mladých ľudí v meste, lokalite, i celoslovensky  a spoločne vytvárame a organizujeme projekty rôzneho typu, ktoré lákajú mladých ľudí svojou atraktivitou a hlavne možnosťami na sebarealizáciu.

Možnosti stretnúť a spoznať nových ľudí, prispieť k tvorbe niečoho nového, spoločne budovať športoviská, priestory pre mládež a zveľaďovať okolie v ktorom žijeme.

V tejto kategórií nájdeš projekty rozdelené do troch podkategórií a to>

Budúce Projekty

Prebiehajúca Projekty

Úspešné Projekty