Naša crew vznikla v roku 2009 a od tej doby sme dokázali úspešne dotiahnuť už niekoľko projektov, ktoré boli venované hlavne mladým ľuďom žijúcich v meste Levice a jeho okolí. Hlavnou myšlienkou každého projektu bolo, aby sme vytvorili prostredie, kde by deti vedeli tráviť svoj voľný čas kvalitne, bezpečne a na čerstvom vzduchu. Stretávali sa s priateľmi a tvorili činnosť ich zdraviu prosperujúcu a to  napríklad športom, kreativitou, sebarealizáciou  a podobne.

Do každého z projektov boli zapojené aj iné skupiny mladých ľudí pôsobiace v našom meste ako napríklad Mestský parlament mládeže, ktorý participoval na mnohých našich projektoch za čo sme povďační a samozrejme sa na spoluprácu tešíme aj do budúcna. 

Rekonštrukcia dirt parku / Levice / 2012

Rekonštrukcia dirt parku / Levice / 2009