V roku 2012 sme znovu prišli s návrhom zrekoštruovať Levické bicyklové ihrisko, ktoré sa nachádza na najmladšom levickom sídlisku Vinohrady. Toto ihrisko bolo vytvorené v roku 2000 a od tej doby bolo raz rekonštruované a to hlavne pre potreby uskutočnenia súťaže v skokoch na bicykloch, ktorá sa uskutočnila v roku 2009. Momentálna situácia ihriska je nevyhovujúca pre potreby mladých ľudí, ktorí by sa chceli pasívne, či aktívne venovať skokom na bicykloch, nakoľko sa na trasách samotného ihriska nachádza množstvo prekážok, ktoré by mohli spôsobiť úraz, alebo iné nešťastie. Rovnako samotné dráhy a skoky sú rokmi opotrebované a ich forma a tvar nezodpovedajú potrebám používaných športových prostriedkov, v tomto prípade bicyklom.

Okolie samotného ihriska rovnako potrebovalo zmenu, nakoľko sa v jeho veľkej blízkosti nachádza dopravné ihrisko, ktoré je na rozdiel od bicyklového ihriska kapacitne často využívané a chýbajú pri ňom napr. odpadkové koše, alebo oddychové zóny. Ak by sa tieto komponenty pridali, stali by sa veľkou súčasťou oboch spomínaných ihrísk a tým by sa samotné ihriská a okolie skrášlilo a ich funkčnosť by tak nabrala ľudskejší rozmer a to hlavne v ich využití.   

Každé dieťa na ihrisku ožije. Hra prebúdza detskú fantáziu, uvoľňuje ich energiu a umožňuje im baviť sa. Poskytovanie vysoko kvalitného zázemia pre hru prispieva nielen k rozvoju a prospechu detí, ale aj ich rodinám, okoliu a spoločnosti ako celku. Existuje mnoho možností ako by sa daná lokalita dala skrášliť a vytvoriť tak príjemné prostredie, kde by svoj čas mohla tráviť nie len mladá, ale i staršia generácia, ktorá by priestor využívala hlavne na rozjímanie a oddych.

Ihrisko by samozrejme malo spĺňať určité štandardy a vytvárať tak bezpečný a plne fungujúci celok:

- návrh ihriska by mal byť šitý na mieru a to pre všetky vekové kategórie, ktoré by sa na dané miesto rozhodli prísť športovať a zabaviť sa

-  ihrisko bude  využívať prírodné prvky, charakter krajiny a okolité rastliny budú skrášľovať samotné prostredie.

-  ihrisko bude bezbarierové a prístupné pre všetkých obyvateľov.

-  ihrisko  by malo vyhovovať potrebám komunity, preto by aj tá mala byť zapojená do jeho návrhu a poprípade by na jeho tvorbe aj spolupracovala.

-  ihrisko bude treba udržiavať a to hlavne z dôvodu, aby nenastala znovu situácia, kedy ihrisko nebude možné z bezpečnostných dôvodov používať a bude znovu potrebná veľká rekonštrukcia.

Toto bicyklové ihrisko spája nie len priaznivcov tohto športu, ale aj ľudí, ktorí si prídu oddýchnuť od všedných častí dňa a strávia tak príjemné chvíle v kruhu kamarátov a spoluobčanov. Tento priestor nefunguje iba ako športovisko, ale patrí hlavne k súčasti samotného sídliska a mesta, kde sa ľudia budú stretávať a spoznávať sa, budú medzi nimi pôsobiť rôzne interakcie a tým vytvárať a utužovať jednotlivé vzťahy medzi nimi nielen ako spoluobčanmi a predovšetkým ako ľuďmi.

Fotogaléria: