V tejto kategórií sa nachádzajú projekty, ktoré plánujeme uskutočniť v blízkej budúcnosti a na ktorých sa z časti už aj pracuje. Jedná sa o väčšie projekty, ktoré budú súčasťou mesta Levice a jeho okolia., venované mladým ľuďom, ich športovému, kreatívnemu  a vnútornému vyžitiu.  Dúfame, a pevne veríme, že odhodlaním tvrdou prácou a pozitívnym myslením, sa nám naše ciele splnia a dokáže tak do mesta priniesť viac možností, ktoré tu teraz chýbajú a po ktorých množstvo ľudí túži.

Preto, ak sa niektorý z našich projektov pohne dopredu, toto bude miesto kde sa o tom budeš mať možnosť dozvedieť ako prvý a budeš mať rovnako možnosť sa k nám pridať a podať pomocnú ruku. Spoločne dokážeme viac a preto neváhaj a prezri si to, čo nás čaká dúfame v blízkej budúcnosti.

Prvý profesionálny skatepark Lv

Inline dráha Lv

Free ride dráha Lv