Veľký význam neformálnych športovísk ako napríklad skateparky spočíva v tom, že majú schopnosť zaujať časť mládeže (deti ulice), ktorá z rôznych dôvodov neparticipuje na organizovaných športových aktivitách. Športové vyžitie vypĺňa neštrukturovaný voľný čas mestskej mládeže, je ventilom na vybitie energie, predovšetkým pri kolektívnych športoch, dochádza aj k uvoľneniu agresivity. Čo je určitý spôsob prevencie kriminality. Účinok sa prejavuje i stmeľovaním lokálnych kolektívov a to nielen detí, ale i dospelých, ich rodičov, ktorí sa tu môžu stretávať, participovať na údržbe, alebo sami športovať. Športové kluby sa orientujú predovšetkým na nadané deti a členstvo v nich je často  i finančne náročné, čím sú diskvalifikované deti zo sociálne slabších rodín. Nízkoprahové športové areály sú naopak z hľadiska užívateľov finančne nenáročné a môžu tu športovať i menej nadané deti a mládež. Funkčnosť otvorených športových areálov je podmienená niektorými základnými faktormi:

1.) Športovisko by malo byť umiestnené v mieste prirodzenej koncentrácie mládeže a zároveň tak, aby hlučnosťou neobťažovalo občanov žijúcich v okolí.

2.) Je dôležité mať na pamäti, že tieto miesta vyžadujú údržbu, pretože zdevastované prostredie nemôže pôsobiť ako nástroj sociálnej prevencie, a práve preto by mal  existovať správca zariadenia, ktorý by sa o otvorené športovisko staral a venoval sa chodu zariadenia.

3.) V prípade dostatku finančných prostriedkov možno vymýšľať i rôzne vylepšenia, jednoduché zastrešenie, osvetlenie alebo vybudovanie protihlukovej bariéry. Tieto miesta by nemali byť oplotené, pretože sa tým znižuje nízkoprahový dojem, plot by mal byť iba v blízkosti budov, frekventovaných komunikácií a podobne. To však neznamená, že ak je určitý predpoklad, že športovisko by mohlo byť nejakým spôsobom porušené, prinajhoršom zničené, tak tento areál by silou mocou mal byť oplotený.

S uvedených dôvodov, ktoré boli spomenuté, prichádzame s návrhom vybudovania nového kvalitného a profesionálneho skateparku v Leviciach, s ktorým by naše plány boli oveľa ľahšie zrealizovatelné. Dôležité aj pre vylepšenie podmienok pre tieto druhy športov v regióne a hlavne z dôvodu zaujať mládež pre mnohých niečím novým a priviesť ich na iné zmýšľanie a týmto spôsobom aj vytvoriť určitú prevenciu voči kriminalite v Levickom regióne. Ide hlavne o to, aby mládež pre seba niečo robila a vypĺňala  svoj voľný čas niečím, čo bude dobre vplývať na ich zdravie a zmýšľanie. Základom pre výstavbu nového skateparku  je viacero faktorov:

a) Vhodná lokalita na postavenie skateparku ( oslovenie mesta, alebo súkromnú osobu).

b) Oslovenie firmy, ktorá bude sponzorom levického skateparku a prispeje finančnými    prostriedkami na výstavbu.

c) Vytvorenie reklamy a oboznámenie verejnosti o výstavbe ( prostriedkom miestny novín, alebo miestnej televízie, poprípade mestkým rozhlasom či vylepením plagátov ).

d) Samotná výstavba.

e) Deň otvorenia uskutočnenie súťaže a prilákanie mladých i starých občanov a poukázanie na tento druh športu.

Prvý faktor, vhodná lokalita pre postavenie skateparku, je po dohode s mestom vyriešená. Po konzultácií s mestom vďaka Pani Ing.Márií Parrákovej z úseku životného prostredia sme dospeli k záveru, že nám je pridelená určitá časť v priestoroch Správy športových zariadení(SŠZ) o ploche približne 1200 m2. Priestor sa nachádza medzi tenisovými, futbalovými ihriskami a vedľa hokejového štadióna. Je to v podstate srdce celého športového areálu, takže je umiestnené v mieste prirodzenej koncentrácie mládeže a zároveň tak, aby hlučnosťou neobťažovalo občanov žijúcich v okolí. Miesto na výstavbu skateparku je plno vyhovujúce z každého spomínaného hľadiska.

 

šetky ďalšie informácie sa dozvieš keď si klikneš na odkaz:

VÝSTAVBA NOVÉHO PROFESIONÁLNEHO SKATEPARKU V MESTE LEVICE