V roku 1999 sa skupina mladých in-lineistov a skateboardistov pohybovala zväčša v priestoroch mesta, kde boli podmienky na jazdenie  v tom čase najpriazdnivejšie a najlepšie. Podoba mestkej ulice je pre jazdenie to pravé adrenalínové prostredie, na ktoré sú agresívne korčule a skateboardy prispôsobené. Dochádzalo však ku stretom s políciou a nespokojnosti občanov, ktorí sa sťažovali a verejne vyhlasovali, že tento šport na ulicu nepatrí, aj keď na ulici práve vznikol.

Začala sa hľadať iná alternatíva a tou bol práve skatepark. Za veľkej pomoci referentky pre tvorbu, ochranu verejnej zelene a detských ihrísk Pani Ing.Márií Parrákovej, sa už vtedy začalo pracovať na vybudovaní skateparku v Leviciach, čo sa aj za podpory ako mesta Levice, tak i finančnej podpory 200.000 Sk od mobilného operátora Orange Slovensko v roku 1999 podarilo a otváral sa nový skatepark na Rybníkoch č.5. v Leviciach. Prekážky boli vytvorené z kovu a špeciálnej preglejky, ktorá sa pomocou ohýbania a špeciálneho spracovania formovala do potrebného tvaru priliehajúceho ku spomínanej kovovej konštrukcií a následne upevňovala. Po rokoch však dochádzalo ku značnej deformácií a použitá preglejka a značne začínala opotrebuvávať a dochádza ku vyditelnému poškodeniu prekážok, ktoré je následne potrebné zrekonštruovať a dať do pojazdného stavu. Tak isto bolo potrebné zrekonštruovať povrch, ktorý pred skateparkom slúžil ako parkovisko a bol značne porušení a na ktorom sa postupne vytvárali výduvy a praskliny, ktoré sú pre tento druh špotu nie len rušivé, ale hlavne dosť nebezpečné. A však aj pri všetkých týchto okolnostiach je skatepark na Rybníkoch č.5. po rekonštrukciách veľmi dobrou základňou, na ktorej vyrástlo už veľa dobrých mladých jazdcou holdujúcim týmto druhom športu a preto prichádzame aj z myšlienkou vytvorenia vyžšej formy skateboardingu, in-line, bmx a iných športov v Leviciach, ako i v jeho okolí. Táto myšlienka vybudovania nového profesionálneho skateparku vyšla zo základne pohybovo zdatnejších jazdcov, ktorí by podľa nich bol vynikajúcou motiváciou pre novodobých športovcov.

 

Nový profesionálny skatepark v Leviciach by mal byť plne funkčným pre usporadúvanie špičkových ako i Slovenských, tak i medzinárodných pretekov, ktoré by mesto a jeho športové rozhranie výrazne zviditeľnilo a hlavne tento nový druh športov na Slovensku, ktorý sa postupne rozrastá posunulo omnoho ďalej.

Základným a prvým krokom k výstavbe Levického skateparku sú samozrejme financie potrebné na realizáciu a samotnú výstavbu parku. Z tohoto hľadiska sme sa v prvom rade obrátili na mesto, ktoré nám vyhovelo s ponukou výhodnej plochy na výstavbu.  Samozrejme sa obraciame aj na súkromné firmy, ktoré by boli schopné náš projekt sponzorovať a mali snahu nám vo výstavbe skateparku pomôcť a tým pádom byť hlavným sponzorom pri financovaní výstavby detského ihriska (skateparku). Takáto firma by vytvorila vhodné podmienky pre športovanie a priniesla by do okresu nový druh športu, ktorý sa na Slovensku rozbieha a ktorému by sa venovalo veľa mladších či starších ľudí. Nasledovne, oslovenie vhodne vybranej firmy, ktorá sa bude podielať na projektovaní a samotnej montáži skateparku.

Z tohoto dôvodu sme napísali projekt, ktorý popisuje všetky výhody nového skateparku a akateparku ako takého. Tento projekt obsahuje všetky dôvody, prečo by bolo výhodné takýto projekt uskutočniť a preto ho pridávame aj na stiahnutie:

PROJEKT SKATEPARK LEVICE.pdf (4 MB)

Rovnako sme už oslovili a dali si vypracovať  ponuky skateparkov, aby sme vedeli poukázať na ponúkané služby, kvalitu a potrebné finančné prostriedky na realizáciu. Oslovili sme firmy, ktoré majú so stavbou skateparkov dlhoročné skúsenosti a vo svojom obore patria medzi svetovú špičku.

Dve špičkové firmy venújúce sa výstavbe profesionálnych parkov, ktoré sme oslovili:

1. MYSTIC CONSTRUCTION

2. FIVERAMPS

1. MYSTIC CONSTRUCTION,spol. s.r.o.

Prvá firma na ktorú sme sa obrátili nesie názov MYSTIC CONSTRUCTION spol s.r.o. a pochádza z Českej republiky, sídlom v Prahe. Firma Mystic Constructions, vznikla v roku 1996. Ich hlavným poslaním je výroba skateboardových, snowboardových a bmxových prekážok.

Vďaka veľkej aktivite, skúsenostiam má táto firma za sebou viac ako pätdesiat realizovaných skateparkov takmer na celom území Českej republiky, v okolitých krajinách a na niektorých  miestach i na Slovensku. Ich nápad stavať prekážky sa zrodil z ich vlastného koníčku skateboardingu. Väčšina ľudí, ktorí sa pohybujú okolo Myctic Constactions a podieľajú na stavbe skateparkov, sú sami aktívnymi jazdcami a z nich niektorí aj účastníkmi najprestížnejšieho českého skateboardového pohára, ale i závodov svetového pohára. Aj vďaka tomu majú prehľad a dostatok skúseností o tom, ako sa prekážky vyvýjajú a kam smeruje ich vývoj, o technických a funkčnostných detailoch nehovoriac. Samozrejmosťou, je pre nich aj neustály vývoj dizajnu a konštrukčných prekážok sledovanie vývoja v príbuzných oboroch ako napr. drevo a kovo výroba. Dokážu naplno prevziať zodpovednosť za kvalitný dizajn samozrejme s dokonalým technickým spracovaním, ktoré nám dovoľuje poskytnúť predĺženú záručnú dobu.

Mystic Constructions sa môže pochváliť skateparkmi ako napr. tým, ktorý bol vytvorený za príležitosti Mystic sk8 Cupu, ktorý je celosvetovo uznávaný, ako jeden z najkvalitnejších skateboardových závodov na svete a ako bolo už na začiatku spomínané, tento skatepark sa zaraďuje medzi najväčšiu kvalitu na svete a patrí do 1/8 z miest na svete, kde sa konajú majstrovstvá sveta v skateboardingu, takže o kvalite firmy a ich prevedenia a naprojektovania prekážok a samotného skateparku nemožno pochybovať .

Osobne sme blízko komunikovali s Radomírom Reichmanom, ktorý patrí medzi hlavy tejto firmy a on sám nám rozpracoval dve štúdie, ktoré sú veľmi zaujímavé. V jednej z nich sa nachádza ponuka na vybudovanie betónového skateparku celoplošne a v druhej je to skatepark navrhnutý na z dreva vytvorených konštrukciách a samotného povrchu, ktorý je zo špeciálneho materiálu. Ponuka je vytvorená veľmi kvalitne, čo svedčí aj o ich prístupe k ich práci. Ponuku Mystic Construction prikladáme do prílohy.

Ponuky na výstavbu skateparku v dvoch vyhotoveniach/Celobetónový park, Drevený park/

PonukaLevice_BETON.pdf (2,1 MB)

PonukaLevice_DREVO.pdf (1,9 MB)

2. FIVERAMPS

Druhá oslovená firma nesie názov FIVERAMPS so sídlom v Ostrave. Fiveramps vznikla v roku 2006 v Českej republike a pôsobí v celej strednej Európe. Má za sebou niekoľko desiatok kvalitne vybudovaných skateparkov určených pre skateboarding, in-line a bmx. Ich hlavným materiálom pre stavbu parkov bolo drevo a betón. Fiveramps sa venuje výstavbe ako v exteriéri, tak i v interiéri.

Po rokoch fungovania dospela firma k záverom stavať vonkajšie skateparky výlučne z betónu, aj keď v posledných rokoch postavili mnoho exteriérových drevených skateparkov po celej strednej Európe. Bolo to hlavne z dôvodu, že vonkajšie celodrevené parky bolo potrebné po čase rekonštruovať a na ich použitý materiál hlavne počasie nevplývalo dobre. Pre pojazdnú vrstvu používali vodovzdornú brezovú preglejku a s jej kvalitou začínali mať problémy. Breza sa ako mokré drevo menej rozťahovala vplyvom vlhkosti ako buk. Na drevený park to bola najlepšia voľba, Materiál, ktorý odoberali od popredných svetových firiem však behom času vykazoval stale horšiu a horšiu kvalitu. S priznaním dodávateľa, že preglejky už nepochádzajú z Litvy a Fínska, ale z Ruska a Ukrajiny a že s kvalitou to do budúcna nebude, dospela firma ku konečnej myšlienke stavať parky z dreva iba v interéroch. Zaoberali sa aj myšlienkou používať vo svete známy povrch skatelit a skatesmart, čo sú v podstate dosky z prírodných vlákien zlepené fenolickou živicou, ale jeho cena niekoľko násobne prekračovala cenu preglejok. Jediná zmysluplná voľba bola betón – monolitická železobetónová doska. Tento materiál je pre vonkajšie využitie podľa nich najvhodnejší.

Navrhujeme a stavíme betonové skateparky od roku 2006. V současné době je za námi více než 15.000m2 realizovaných betonových skateparků. Jsme sehraný tím - od našich betonových začátků pracujeme prakticky ve stejném složení. Za ta léta jsme nasbírali obrovské množství cenných zkušeností nejen na vlastních stavbách, ale rovněž při provádění betonových podlah a aplikacích stříkaného betonu.

Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam: v oblasti vzdelávania, zdravia občanov, prevencie proti nežiadúcim spoločenským a civilizačným javom. Šport je nositeľom časti kultúrneho dedičstva, národnej identity. Šport má také významné postavenie v spoločnosti, že vo väčšine krajín EU má šport oporu v ústave a je v nej zakotvený. Pravidelné športovanie v mladom človeku podporuje sebadisciplínu, rozvoj vôľových vlastností, upevňuje zmysel pre kolektív. Športovanie pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav detí, ich telesnú zdatnosť a imunitu. Šport je prirodzenou prevenciou proti drogovej závislosti, alkoholizmu, obezite a iných spoločensky negatívnym javom. Je to jedno z najlepšie využitých činností vo voľnom čase. Súčastné obdobie je charakterizované uponáhľaným, často až psychickým stresovým spôsobom života. Ako sme už spomínali, člověk je odtrhnutý od prírody, psychický unavený a obmedzovaný v prirodzených pohybových činnostiach. V protiklade k práci, ktorá zaťažuje nervový systém a zvyšuje psychickú únavu vystupujú do popredia športové aktivity, ako prostriedok regenerácie a aktívneho odpočinku. Pre rekreačných i aktívnych  športovcov je šport stále považovaný za určitý druh duševného odpočinku a rehabilitácie. Duševným uvoľnením a chuťou je veľa vecí jednoduchších, a veci sa tak dejú ľahšie a uvoľnenejšie.

Preto je potrebné vytvoriť takéto možnosti a to už od  útleho veku, kedy človek začína vnímať samého seba a prekonávať prekážky, ktoré po zvládnutí robia z človeka sebavedomejšieho jedinca a tým spôsobom vytvárajú aj lepšiu spoločnosť.

Fotogaléria/Prvý profesionálny skatepark/Projekt

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria/Skatepark leto 2012

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria/Skatepark zima 2010

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria/Skatepark jeseň 2008

Táto fotogaléria je prázdna.