V roku 2009 vznikla myšlienka využiť miestny masív Kalvárie a jeho prostredie, na vybudovanie kvalitnej a bezpečnej bicyklovej dráhy, ktorú by vedeli bez barierovo využívať všetci obyvatelia a návštevníci Levíc, ktorí by mali chuť pri bicyklovaní zažiť aj trochu adrenalínu.  Oslovili sme mesto, konkrétne referentku pre tvorbu, ochranu verejnej zelene a detských ihrísk Pani Ing.Márií Parrákovú, ktorú myšlienka nadchla a o pár dní sme sa vybrali obzrieť terén.

Po obhliadnutí prostredia mestskej Kalvárie sme usúdili, že priestor je plne vyhovujúci a prostredie na pestovanie tohto typu športu nádherné. Nakoľko táto časť masívu nebola nikdy upravovaná a v priestore sa nachádzajú maximálne vychodené chodníčky, bolo by potrebné na konkrétne miesta priniesť i ťažkú techniku, vďaka ktorej by sa trasy, svahy, zákruty a samotné dojazdy dali upraviť do potrebných a hlavne bezpečných tvarov. 

K tomuto kroku je potrená hlavne finančná podpora od mesta, alebo iných zdrojov. Rovnako bude potrebný dostatočný počet ľudí, ktorí by ochotne prišli a pomohli so zabezpečovaním okolia voči nepriaznivým vplyvom ako napríklad vysekať kríky, osadenie informačných tabúľ, vyčistenie okolia a podobne. 

Plánujeme popri trasách vybudovať i oddychové zóny, kde by si obyvatelia mohli spokojne oddýchnuť a nabrať druhý dych a sily. Trávenie času v príjemnom prostredí je kvalitne a zdravo strávený čas, ktorý dobre vplýva na našu fyzickú i psychickú stránku.

Trasy / Kalvária / Levice

KALVÁRIA_LEVICE.pdf (3,7 MB)

Fotogaléria/FREERIDE DRÁHA, TRASY

Táto fotogaléria je prázdna.

Fotogaléria/FREERIDE, KALVÁRIA