Urban Billow je novo vzniknutá komunita mladých ľudí, venujúca sa hlavne umeniu pohybu a disciplíne. Aj preto sme veľmi radi, že Vám môžme predstaviť túto crew chalanov, ktorí sa snažia tento štýl života preniesť do ulíc nášho mesta Levice, i iných miest. 

Túto skupinu tvoria traja členovia:

Marek Ostáš / Majo (17)

Ládo Dohány / Ládo (17)

Patrik Dohány / Patres (15)

Venujeme sa Parkour and Freerun od roku 2007 čiže už 5 rokov.Všetko sme trénovali vonku na ostro žiadna telocvična.

Čo je to Parkour a Freerun?

Parkour (niekedy aj Le Parkour aj ako skratka PK) alebo l'art du déplacement (fran.: umenie pohybu alebo umenie premiestňovania) je disciplína francúzskeho pôvodu. Jeho základom je schopnosť dostať sa z bodu A do bodu B (a tiež vedieť dostať sa späť) bezpečne, plynule a účinne (efektívne) s použitím vlastného tela. Pomáha v prekonávaní akýchkoľvek prekážok v okolitom prostredí - od vetiev cez kamene a skaly až po zábradlia a betónové steny - môže sa vykonávať v meste, ako aj na dedine. Muž, ktorý vykonáva parkour je traceur, žena je traceuse (niekedy je možné sa stretnúť s počešteným výrazom traceurka).

  

Parkour je fyzická aktivita, ktorej je len ťažko priradiť kategóriu. Nie je to extrémny šport, ale skôr umenie alebo disciplína, ktorá sa podobá sebaobrane v bojových umeniach. Podľa Davida Bella je fyzická časť parkouru založená na prekonávaní všetkých prekážok, ktoré sa v ceste vyskytnú, ako keby šlo o stav ohrozenia - chcete sa pohybovať takým spôsobom, s použitím akéhokoľvek pohybu, ktorý vám pomôže dostať sa od/k niekomu/niečomu. Pri stretnutí s protivníkom môže človek hovoriť, bojovať, alebo utekať. Bojové umenia pripravujú na útok, parkour je formou tréningu pre útek. Kvôli tejto zložitosti určenia a zaradenia sa často poznamenáva, že parkour má svoju vlastnú kategóriu - parkour je parkour.
Dôležitou charakteristikou parkouru je efektivita (účinnosť). Traceur sa nesnaží pohybovať iba najrýchlejšie ako dokáže, ale tiež s čo najmenšou spotrebou energie a najpriamejšou možnou cestou. Pretože neoficiálnym parkourovým mottom je être et durer, (byť a zostať, byť a vydržať), efektivita zahrňuje predchádzanie zraneniam krátkym aj dlhodobým.


Parkour ovplyvňuje i traceurov proces myslenia. Traceuri a traceurky zaznamenávajú zmenu v myslení, ktoré im pomáha v bežnom živote, či už ide o prekážky fyzické či psychické. Základom je motto être et durer, prípadné être fort pour être utile, (po slovensky buď silný, aby si bol užitočný podľa Hébertovej Prirodzenej metódy) a snaha vedieť sa dostať z bodu A do bodu B rýchlo a plynulo. Zároveň s tréningom traceur/ka začína premýšľať o svojich pohnútkach, dôvodoch na tréning, parkourovej filozofii.

Fotogaléria

Táto fotogaléria je prázdna.