Aj ty máš možnosť prispieť našej organizácií a to čiastkou 2% zo svojej dane z príjmu. Peniaze, ktoré vďake Tebe získame, použijeme výlučne na prospech a rast našej komunity a to rôznymi formami. Financie, ktoré sme získali v minulosti sme využili na napríklad tvorbu nových prekážok v skateparku, výrobu tričiek s logom crew, nálepiek, občerstvenie pre organizátorov a všetkých pomocníkov pri organizovaní podujatí a podobne. Tento rok na našej stránke nájdeš presný cieľ, kam tieto nadobudnuté peniaze poputujú a budeš mať možnosť sa uistiť, že boli správne a kvalitne využité.

 

Vopred ĎAKUJEME za podporu.

Tím ZooCrew

Ako poukázať 2% zo svojej dane z príjmu

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech niektorej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre vás žiadne výdavky navyše. Postup pri poukazovaní 2% sa líši podľa toho, či ste zamestnaní, alebo si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci), v oboch prípadoch však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov...

1. Ak ste zamestnaní

1. krok: Do 15.2.2013 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. krok: Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

3. krok: Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia.

4. krok: Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane a údaje organizácie Klubu extrémnych športov ZooCrew.

 

NÁZOV:                    KLUB EXTRÉMNYCH ŠPORTOV ZOO CREW

PRÁVNA FORMA:   OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO:                         42208718

SÍDLO:                     29.AUGUSTA 14/3 LEVICE, 934 01

 

5. krok: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2013 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Doplňujúce informácie:

- 2% z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani.

- Do kolónky ROK sa píše 2012.

- Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

- Číslo účtu Klub extrémnych športov ZooCrew nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech organizácie Klub extrémnych špotov Zoo Crew..

- IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

 

2. Ak si podávate daňové priznanie sami

1. krok: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 

NÁZOV:                    KLUB EXTRÉMNYCH ŠPORTOV ZOO CREW

PRÁVNA FORMA:   OBČIANSKE ZDRUŽENIE

IČO:                         42208718

SÍDLO:                     29.AUGUSTA 14/3 LEVICE, 934 01

 

2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2013) na daňový úrad Vášho bydliska.

 

Doplňujúce informácie:

- 2% z dane nám môžete poukázať, ak táto suma predstavuje minimálne 3,32 € a nemáte nedoplatok na dani.

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech organizácie Greenpeace.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

- IČO prijímateľa sa do kolónky vypisuje zľava.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
Prosíme, dajte už dnes vedieť o možnosti venovať 2 % z dane aj vašim priateľom, kolegom v práci či známym. Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku, stačí nás kontaktovať.