Ďakujeme, že ste navštívili našu stránku a že máte záujem spoznať našu Zoo crew, ktorá zhromažďuje ľudí každého veku a tých, ktorí sa chcú niečím pretezentovať, respektíve ukázať to,  čo sa v nich skríva a poukázať na svoj talent. 

Na začiatok sme si pre Vás všetkých pripravili malý rozhovor, ktorý sme uverejňovali v Levických lokálnych novinách a ktorý považujeme za dostatočné vysvetlenie toho kto sme, kde pôsobíme a prečo sme vlastne ako crew vznikli. Prajeme príjemné čítanie a cestu späť do minulosti a našich koreňov.

  1. Povedzte nám niečo o histórií extrémnych športov v Leviciach a okolí.

V 80.rokoch sa v našom meste našlo zopár nadšencov extrémnych športov, ktorí sa tomuto životnému štýlu začali venovať a začali viac spoznávať pojem skateboarding, inline aggressive, či BMX vo forme street a flatland.  Bolo to zopár chalanov, ktorých tieto športy nadchli a vďaka ktorým aj miestny obyvatelia začali pomaly spoznávať niečo nové a prevratné, čo sa týkalo športu. Začiatky neboli určite ľahké, nakoľko v tej dobe nebolo toľko možností na kúpu potrebných prostriedkov ako dosiek, koliesok, dostatočne pevných rámov a podobne. Chalani si všetko nosili zo zahraničia za nie malé peniaze, alebo si vlastnoručne vyrábali všetko potrebné.  Prevrat prišiel v 90.rokoch, kedy sa aj u nás začali otvárať obchody s potrebným príslušenstvom a tým pádom už nebolo také ťažké tieto veci zohnať, alebo nebolo potrebné za nimi cestovať. Toto boli tie prevratné roky, kedy mnoho mladých začalo jazdiť a naše mesto nebolo výnimkou. Vtedajšia mladá generácia brala tieto športy ako novodobí štýl sebavyjadrenia a bolo vo veľkej miere cítiť túto subkultúru prinesenú z Ameriky aj u nás v uliciach.  Skateboarding, inline a BMX zažili u nás veľký Boom, pretože jazdilo stále viac a viac mladých ľudí, ktorý sa denne stretávali v uliciach mesta a vyhľadávali vhodné prekážky, ktoré mohli zdolávať a prekonávať tak samých seba. Celkovo sa extrémnym športom v tomto období v Leviciach venovalo približne päťdesiat ľudí.

  1. Kedy boli extrémne športy u nás na vrchole?

Ako sme spomínali v 90.rokoch sa extrémne športy u nás neuveriteľnou rýchlosťou rozširovali a stávali stále viac známejšími a atraktívnejšími. V uliciach mesta bolo možné každý deň stretnúť a vidieť tieto športy, ktoré priniesli doposiaľ nevídanú voľnosť a nadšenie u určitej skupiny mládeže. Denné jazdenie a zdolávanie prekážok prinášali sebauspokojenie, čo je základom každého športu. Ten najväčší progress  prišiel až v roku 1999, kedy sa mestu Levice  za veľkej podpory referentky životného prostredia pani Ing. Marií Parrákovej a nadácie Orange podarilo vybudovať prvé skateboardové ihrisko v našom meste. Toto bol obrovský krok, ktorý možnosti jazdenia posunulo na úplne odlišnú cestu jazdenia a pomohlo tak jazdiť a zdolávať prekážky kvalitnejšie a bezpečnejšie, ako to bolo pre tým. Mladí nadšenci sa začali tak stretávať už na konkrétnom mieste, kde mohli praktikovať svoj talent každý deň bez toho, aby ich pravidelne spacifikovali príslušníci mestskej polície, za ničenie mestského majetku. Mestský skatepark sa stal útočiskom extrémnych športov a stal sa miestom, kde sa pravidelne stretávali mladí ľudia za účelom si dobre zajazdiť, vybiť nadbytočnú energiu, alebo si len tak posedieť a porozprávať sa.

 

  1. Čo sa za posledných 10 rokov zmenilo?

V skateparku sa prvé roky neustále jazdilo, skákalo, stretávalo mnoho ľudí. Dokonca miestny park začalo navštevovať stále viac mladšej generácie v doprovode ich rodičov a starých rodičov, ktorí tam trávili svoj voľný čas v príjemnom prostredí na čerstvom vzduchu. Miestny obyvatelia tento park vnímali a do dnes vnímajú ako miesto, kde sa ich deti môžu prejaviť, vybúrať nadbytočný stres, ktorý im dnešná uponáhľaná a náročná doba prináša. Miesto, kde sa sen mení na realitu a kde sa predstavy a túžby stávajú hmatateľnými. Jedna z vecí ktorá sa určite za posledné roky zmenila sú ľudia, ktorí sa v tej dobe aktívne venovali extrémnym športom. V dospievajúcom veku sa mnohým mení myslenie, ich záujmy, potreby, názory. Mnoho vtedajších jazdcov sa začalo venovať iným záujmom, nakoľko aj štúdium na stredných a vysokých školách si vyžadovali cestovanie a času bolo pomenej. Toto sú však štandardné veci, ktoré patria k súčasti človeka, kedy sa hovorí, že zmena je život. Treba povedať, že po rokoch slávy a obrovského nadšenia prišiel okolo rokov 2002 až 2006 menší útlm, čo ale nie je nič nezvyčajné. Podstatné ale je, že stále tu boli ľudia, ktorý mali záujem celú scénu extrémnych športov v našom meste udržať a nenechať, aby sa ten pocit jazdenia z ulice a parku vytratil. Znova a znova prichádzalo zopár nových mladých nadšencov, ktorí to všetko vnímali tak, že ich to baví a že jazdenie je to, čo ich v životoch bude pohýnať a udávať im ich životný štýl a smer. Od roku 2006 sa počet jazdcov znova začal zvyšovať a znova stretávať skupiny jazdcov opakovane už nebola taká rarita. V tomto období sme si uvedomili, že na to, aby sa scéna dokázala udržať na jednej rastúcej krivke do hora, je potrebné pracovať na tom, aby sa podmienky a miesta na jazdenie stále zlepšovali a prinášali stále niečo nové, kreatívne, kde by sa mladí mohli prejaviť, prezentovať, ale hlavne stále jazdiť.

  1. Ako ste začali participovať na tom, aby sa udržal progress extrémnych športov u nás?

Obdobie rokov 2006 a 2009 sa dá definovať ako návrat týchto športov medzi mladých, kedy sa znova vrátilo nadšenie a jazdilo sa stále viac a viac. Ako sme už spomínali, bolo treba pomôcť tejto scéne, nakoľko v našom okolí neexistovali žiadne organizácie, alebo kluby, kde by sa jazdci mohli stretávať a pôsobiť oficiálnou cestou. Preto sa po dohode určitej skupiny ľudí rozhodlo, že sa založí občianske združenie, ktoré bude zastupovať všetkých mladých, ktorí patria do skupiny nadšencov extrémnych športov a ktorí budú mať chuť posunúť hranice týchto športov na vyššiu profesionálnu úroveň. Z uvedených dôvodov 22.04.2009 bolo založené občianske združenie Klub extrémnych športov ZooCrew, ktoré pôsobí do dnes.          

  1. Čomu presne sa Vaše OZ venuje, koľko máte členov a aké sú Vaše ciele?

Naše OZ sa dá povedať, že je ešte mladým združením, no už dnes máme cez 60 členov, ktorí podporujú všetky aktivity spojené s našou organizáciou. Našimi hlavnými bodmi, ktorým sa venujeme sú napríklad aktívne pôsobiť v oblasti vytvárania prostredia pre harmonický rozvoj osobnosti detí a mládeže, vytvárať podmienky na osobnostný vývoj na demokratických princípoch, zahrňujúc Medzinárodný dohovor o právach detí a mládeže so súčasným pôsobením v oblasti protidrogovej prevencie, znižovania kriminality mládeže a sociálnej a charitatívnej oblasti. Rovnako je našou prioritou aktívne pracovať a spolupracovať pri výstavbe športovísk, areálov oddychu a športu pre deti a mládež, organizovať športové podujatia miestneho i celoslovenského charakteru, vyvíjať propagačnú činnosť extrémnym športom a celkovému životnému štýlu. Snažíme sa rozvíjať spoluprácu s ďalšími subjektami, pôsobiacimi v obdobnej oblasti doma i v zahraničí.  Chceme, aby sa mladá generácia ľudí venovala niečomu čo ich zaujme a aby sa danej veci venovali aktívne a prispôsobovali ich celkový životný štýl tomu, ako jazdia, tomu ako trávia svoj voľný čas. Je potrebné si uvedomiť, že dnešné deti potrebujú viac ako tomu bývalo v minulosti. Dnešná doba je pre nich o dosť náročnejšia a vyžaduje si od nich oveľa náročnejšie prístupy a hodnotenia, kedy veľa krát sa stáva, že mladý človek s veľkými problémami, ktoré si dospelí mnoho krát ani neuvedomujú, môžu prerásť do nevídaných psychických komplikácií, ktoré daného jedinca môžu poznačiť do konca života.  Extrémne športy prinášajú do života veľa voľnosti a pocitu sebarealizácie, môžeme ich vnímať trošku odlišne ako bežné športy, nakoľko pocity pri ich realizácií prinášajú väčšie množstvo uvoľňovania mysli a odbúravania napätia, čo je i vedecky podložené. Rovnako každý jedinec, nakoľko žijeme v spoločnosti, má potrebu niekam patriť a byť súčasťou niečoho väčšieho. Cítiť určité istoty a to, že za ním stále niekto stojí a podporuje ho. Fungovanie na vzájomnej podpore je základom každého úspechu a aj to je jedným z hlavných dôvodov prečo existuje naše OZ. Vnášať do klubu istoty a podporovať sa navzájom sú jedny z prvoradých hodnôt, ktoré sa snažíme udržať si, pretože ako skupina dokážeme viac a pocit z celkového úspechu je potom o to cennejší a úprimnejší.

  1. Aké sú Vaše úspechy, čo už máte za sebou, čo sa Vám ako OZ podarilo uskutočniť?

Od nášho vzniku, konkrétne od roku 2009, sa v našom meste pravidelne organizujú podujatia rôzneho typu prezentujúce naše OZ a celkový životný štýl “ulice“. Do dnes sme zorganizovali cez 10 podujatí, na ktorých mali možnosť naši spoluobčania vidieť o čom je napríklad inline aggresive korčulovanie, kedy sme boli súčasťou celoslovenského pohára a účasť rovnako názory na akciu boli úžasné.  Za pomoci mesta a sponzorov sa nám každý rok darí zvyšovať úroveň našich podujatí a to platí pre všetky štýly ako sú napríklad skateboarding, BMX street, BMX flatland, Pro scooter a mnoho ďalších. Snažíme sa podporovať každého, kto sa venuje niečomu netradičnému a na našich akciách dávame možnosť na ich prezentovanie toho, čo počas roka trénujú, na prezentovanie ich talentu.  Akcie ktoré organizujeme dávajú možnosť aj napríklad tanečným skupinám, hudobníkom, umelcom rôzneho typu, ktorí nemajú možnosť sa nikde inde takto odprezentovať seba a svoju prácu, alebo výkony. Rovnako sa nám podarilo zrekonštruovať detské bicyklové ihrisko na sídlisku Vinohrady, ktoré tam dlho chátralo a vyzeralo nevyužito. Po dôkladnej rekonštrukcií sa nám podarilo vytvoriť krásnu lajnu skokov a následne zorganizovať podujatie, kde sa dráha hneď aj vyskúšala a obyvatelia hlavne tohto sídliska mali možno vzhliadnuť aké kúsky dokážu jazdci robiť. Ihrisko máme v pláne ešte raz zrekonštruovať a využiť tak naplno jeho veľkosť a skvelý priestor, ktorý tam zatiaľ nevyužitý. Každý rok organizujeme brigádu, čistíme a rekonštruujeme miestny spomínaný skatepark, nakoľko jeho vzhľad a funkčnosť je už po 12 rokoch v zlom stave. Je potrebné to robiť stále častejšie a častejšie. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli napísať projekt na výstavbu nového, kvalitnejšieho a profesionálnejšieho skateparku v našom meste.  Každoročné zorganizované akcie sú aj kampane na výstavbu nového parku. Chceme dokázať, že je potrebné aby sme dostali nový priestor na sebarealizáciu a dôstojné športovanie. Park postavený v roku 1999 bol nenahraditeľnou základňou a inšpiráciou pre mnohých jazdcov, ale je potrebné posunúť hranice aj týchto športov dopredu a uvedomiť si že aj tieto športy si zaslúžia svoje miesto v našom meste ako i v okolí. Náš klub je plný nadaných, šikovných, talentovaných mladých ľudí, ktorí si už v niečom našli svoje miesto a majú chuť v tom pokračovať, napĺňať svoje túžby a meniť svoje sny na realitu. Preto urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme im i sebe sny splnili a moli si povedať, že sme spravili niečo veľmi dobré a potešujúce pre seba a pre naše mesto.

 

Tím OZ Klub extrémnych športov ZooCrew

Text: Marián Kosnovský (predseda OZ)